Barnehagen bruker VIGILO! Dette vil medføre noe mindre aktivitet på hjemmesiden vår.

Barnehageåret 2015/2016 tok vi i bruk VIGILO som er et datasystem som gir foreldre tilgang til informasjon om sitt eget barn, samt felles informasjon fra barnehagen via egen mobiltelefon.

VIGILO gir oss en bedre kommunikasjonsflyt mellom barnehage/hjem, og det meste av kommunikasjonen vil nå skje via VIGILO. Dette medfører noe mindre aktivitet på vår hjemmeside.