Brukerundersøkelsen 2015

Svarene er på en skala fra 1 til 6 hvor 6 er topp score

Brukertilfredshet 5,4

Innhold og kvalitet 5,3

Brukermedvirkning 5.1

Service og tilgjengelighet 5,4

Fysisk miljø 4.8

Helhet og tjenestetilbudet 5,3

 

Kommentarer fra foreldrene:

"Veldig fornøyd med barnehagen!"

"Topp personale"

"Vi opplever at de ansatte er oppriktig glad i barna"

 

Tiltak fra barnehagen:

VI er nå igang med en oppgradering av uteområdet!

Takk for alle tilbakemeldinger!