Brukerundersøkelse 2016 resultater

Her er resultatene fra brukerundersøkelsen 2016

Utvalg

År

Besvarte / Inviterte

Prikket

Sist oppdatert

 Nedre Bleiker Barnehus  (2016)

2016

47 / 76 (61,84 %)

 

 10.01.2017

 

Foreldreundersøkelsen

 

Nedre Bleiker Barnehus  (2016)

Ute- og innemiljø

4,4

Relasjon mellom barn og voksen

4,8

Barnets trivsel

4,9

Informasjon

4,6

Barnets utvikling

4,8

Medvirkning

4,3

Henting og levering

4,7

Tilvenning og skolestart

4,9

Tilfredshet

4,8

 

Avdelinger:

Nasjonalt\Akershus\Asker kommune\Nedre Bleiker Barnehus

10.01.2017 00:00