Brukerundersøkelsen 2017

Foreldreundersøkelsen

Ute- og innemiljø  4,3

Relasjon mellom barn og voksne   4,6

Barns trivsel   4,7

Informasjon   4,2

Barnets utvikling   4,5

Medvirkning   4,1

Henting og levering   4,4

Tilvenning og skolestart   4,1

Tilfredshet   4,6