Betalingsinformasjon fra januar 2018

Betales inn på konto nummer: 923 5247 3970

Oppholdsbetaling:

Det månedlige beløpet er:

Oppholdsbetaling kr 2910,-

Kost kr 450,-

Foto-/turpenger kr 30,-

 

Sum kr 3390,- Betales inn den 1. i hver måned

Legg inn E-faktura i nettbanken

Det betales for 11 måneder hvert kalender år, juli er betalingsfri.

 

Søskenmoderasjon:

Det gis 30% søskenmoderasjon i alle Asker barnehager. Oppholdsbetalingen blir ved søsken:

Oppholdsbetaling barn nr 1. kr 2910,-

Oppholdsbetaling barn nr 2. kr 2037,- (trukket fra 30% som utgjør kr 873,-)

Oppholdsbetaling barn nr 3. kr 1455,- (trukket fra 50% som utgjør kr 1455,-)

Kost per barn kr 450,-

Foto-/turpenger per barn kr 30,-

 

Sum for 2 barn kr 5907,- Betales inn den 1. hver måned

Sum for 3 barn kr 7842,- Betales inn den 1. hver måned

Legg inn E-faktura i nettbanken.

De av dere som har søkt om redusert betaling og fått dette innvilget, får dette opplyst på eget notat fra Asker kommune.

 

Depositum:

Depositum utgjør en måneds oppholdsbetaling m/kost og turpenger, det vil si kr 3390,-

Depositum betales inn til konto nummer 923 5247 3970 innen utløp av oppstartsmåned.

Husk å merke betalingen med kundenummer.