Brukerundersøkelsen 2019

Her er resultatene fra våre resultater i UDIR sin brukerundersøkelse.

Tilfredshet                                           4,6

Ute- og innemiljø                                4,3

Relasjon mellom barn og voksne       4,7

Barnets trivsel                                    4,7

Medvirkning                                        4,1

Henting og levering                            4,5                   

Tilvennnig og skolestart                    4,7