Brukerundersøkelsen 2020

Brukerundersøkelsen for 2020 er lagt ut.

Svarprosenten på selve undersøkelsen er på 71.9% fra foreldrene og tilfredshet totalt er på 4,5 (5 er høyeste score).