Barnehageplass og betalingsinformasjon

Fristen for å søke barnehageplass er 1.Mars. Du finner søknadsinformasjon og søknad på Asker kommunes hjemmesider.

Betalingsinformasjon fra 1. januar 2022

Nedre Bleiker Barnehus

Priser pr. 01.01.23:

Pris for 1 Barn:

Oppholdsbetaling:   kr 3000,- 
Kost:                         kr 580,-
Foto/tur:                  kr   30,-    

 

Sum                          Kr 3610,-   

Søskenmoderasjon:

Det gis 30% søskenmoderasjon i alle Askerbarnehager

______________________________________________________________________ 


Informasjon om rett til redusert betaling finner du på Asker kommunes nettsider