Betalingsinformasjon januar 2022

Betalingsinformasjon fra 1. januar 2022

Nedre Bleiker Barnehus

 

Her kommer litt betalings informasjon til dere foreldre.

Betales inn på konto nummer: 923 5247 3970

 

Oppholdsbetaling:

Det blir ikke sendt ut giroer hver måned da de fleste benytter nettbank.

Det månedlige beløpet er:

Oppholdsbetaling kr 3315,-

Kost                      kr 480,-

Foto/turpenger      kr   30,-    

 

Sum                 Kr 3795,-                    

Betales inn den 1. i hver måned

Legg inn E-faktura i nettbanken for å unngå gebyr på kr. 50,-

Husk kundenummer som står på fakturaen, hvis du må betale manuelt.

 Det betales for 11 måneder hvert kalenderår, juli er betalingsfri.

 

Søsken moderasjon:

Det gis 30% søsken moderasjon i alle Asker barnehager. Oppholdsbetalingen blir ved søsken;

Oppholdsbetaling barn nr1. kr 3315,-

Oppholdsbetaling barn nr2. kr 2320,-   (trukket fra 30% som utgjør kr 995,-)

Oppholdsbetaling barn nr3. kr 1657,-   (trukket fra 50% som utgjør kr 1657,-)

Kost pr barn                          kr  450,-

Tur/fotopenger pr barn           kr   30,-

 

Sum for 2 barn              kr 6595,-    Betales inn den 1. i hver måned

Sum for 3 barn              kr 8732,-    Betales inn den 1. i hver måned

Legg inn E-faktura i nettbanken.

 

De av dere som har søkt om redusert betaling og fått dette innvilget, får dette opplyst på eget notat.

Husk betalingsfristen den 1. hver måned samt kundenummer på innbetalingen.

 

 

Vennlig hilsen

 

Carl Oscar Alsos

Daglig leder