Velkommen til Nedre Bleiker Barnehus

På Hjemmesiden vår kan du finne informasjon om barnehagen vår og får et lite innblikk i hvordan det er hos oss Nedre Bleiker Barnehus. Barnehagen bruker Vigilo som informasjonskanal mellom barnehagen og hjem. Vigilo er et data system som letter kommunikasjonen mellom hjem og barnehage.

Det bilr lagt ut månedsplaner og bilder fra hver avdeling hver måned. Dere fnner også mye relevant informasjon om driften av Nedre Bleiker Barnehus.