Brukerundersøkelsen 2021

Reultatene fra UDIR sin brukerundersøkelse for foreldre er lagt ut. Skåren går fra 1 (lavest) til 5 (høyest)