Velkommen til Trollungene

TROLL 

Vi er en avdeling med 16 barn fra 3-4 år og ligger i andre etasje i hovedhuset. På morgenen og ettermiddagen har vi også 8 førskolebarn som er på avdelingen. Personalet består av en barnehagelærer, en barne-og-ungdomsarbeider og en pedagogisk medarbeider som grunnbemanning. 

Vi har fast dags- og ukerytme som består av turer, forming, samlingsstunder, gymaktiviteter og god tid til frilek hver dag. Det legges stor vekt på å bruke naturen i og rundt barnehagen, og barna er mye ute i all slags vær. Tirsdager er fast turdag. Vi følger naturens skiftninger gjennom årstidene, og har ulike temaer knyttet opp mot dette. Hver måned har vi fokus på et eventyr som vi leser og dramatiserer for og med barna. Sang, musikk, rim og regler har også stor plass hos oss.

I barnegruppen vår vektlegger vi å jobbe med at barna skal bli trygge og selvstendige, ha medvirkning i barnehagehverdagen, samt oppleve glede og humor i lek med andre barn. Vi lærer barna gode samværsregler, dette for å sikre at alle skal bli sett og hørt, samt at barna skal lære å ta hensyn og være inkluderende med hverandre i hverdagen.

Vi har også et godt samarbeid på tvers og har aldersinndelte grupper med den andre storbarnsavdelingen fast en dag i uken. Dette er en fin mulighet for barn på samme alder å leke sammen, selv om man går på forskjellig avdeling.