Velkommen til Friluft

Friluft er for 5-6 åringene i barnehagen.

Hver morgen og ettermiddag er vi sammen med Troll og Klubben, men i kjernetiden er vi en egen avdeling. På Friluft skal vi i all hovedsak ha hverdagene våre ute, men to dager i uka disponerer vi avdelinger inne i barnehagen slik at vi kan jobbe med skoleforberedendeaktiviteter, innelek, kjøkkenaktiviteter og mye mer. På Friluft går vi tur enten til skogen, sjøen eller byen, og barna vil på denne måten ferdes og oppleve kontraster og får utfordret motorikken på flere ulike måter.

Vi er opptatt av gode overganger, gode rutiner og gode varme voksne slik at barna opplever en forutsigbarhet i hverdagen.

Vi skal gi barna naturopplevelser og muligheten til å bli kjent med naturens mangfold, og bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen. Naturen er en av de beste arenaene for barns lek og læring. I naturen finner du alt du trenger for å kunne lære, leke, erfare, utforske og oppleve glede og mestring.

Ved å la barna få være mye ute vil de kunne få bedre helse, øke motoriske ferdigheter, leke, oppleve, erfare, lære, kjenne på følelser,og de får bruk for alle sansene sine hele dagen.
Flere har de siste årene forsket på barn og friluftsliv, og resultatet har vist seg likt i flere studier; at barn som er mye ute blir flinkere på skolen!