Velkommen til Førskolegruppen /Friluft

Førskolen.

Alle 5-6 åringer er med i kombinert førskole/ friluftsgruppe. I år er vi 14 barn og 3 voksne. Vi er ute tre dager i uken og inne to dager.

De dagene vi er ute møter barna som vanlig på sine respektive avdelinger, spiser frokost og smører niste. Vi går ut klokken 10.

Barnehagen har en egen leirplass ca. 400 m fra barnehagen som vi kaller Gruffaloskogen. Der har vi gapahuk, lavvo og utedo. Vi bruker også Trollskogen, Hakkebakkeskogen, Tufteparken, Risengabanen og selvfølgelig ballbingen rett utenfor barnehagen. Vi liker også å gå langturer opp til Vardåsen og til Blakstadbukta og Konglungen. Høst og vår kan barna ha med sykkel og på vinteren går vi på ski og skøyter.

Når vi er inne har vi førskoleoppgaver. Vi har samling med mye sang, rim og regler. Barna får oppgaver tilknyttet tema vi holder på med. Vi øver oss på å sitte i ro, rekke opp hånden, ta i mot felles beskjeder og ikke minst øver oss på å bli selvstendige.

Vårt mål er at alle barn skal ha det gøy i barnehagen og at de opplever mestring og får følelsen av å lykkes med det de gjør.