/>

Velkommen til Knøttene

KNØTTENE 

Knøtt er en avdeling med 12 barn i alderen 1- 3 år og 4 voksne. Avdelingen vår ligger i 2. etasje i barnehagen, og vi deler kjøkken med avdelingen Troll.

Vi ønsker at Knøtt skal være et trygt og hyggelig sted å være og vi streber etter å skape et så hjemmekoselig miljø som mulig. Vi ønsker at barna ser oss voksne som trygge omsorgspersoner og gode rollemodeller, og at hver enkelt utvikler seg både intellektuelt og sosialt i et stimulerende miljø. Vi ønsker at barna skal føle seg til nytte ved å la dem delta i daglige gjøremål. Dette tror vi er den beste måten å øke selvfølelsen og selvbildet deres på.                                                                                   Musikk, sang, dramatisering, rim og regler er noe vi bruker for å stimulere barnas lek og språkutvikling. Gjennom leken får de utvikle sin fantasi, sine sosiale ferdigheter og empati.

Leken står sentralt hos oss på Knøtt. Den har stor betydning for barnas motoriske, sosiale og emosjonelle utvikling. Leken er også den beste arena til å utvikle språket på, som er vårt viktigste verktøy gjennom hele livet. Derfor får barna hver dag rikelig med tid til å leke fritt. Vi voksne tilrettelegger, er til stede og videreutvikler leken.

Vi har faste rutiner hver dag som skaper trygghet- lek ute og inne, samlingsstund, måltider og soving. Vi tar oss god tid til ved måltider, bleieskift og i garderoben, fordi vi ser på dette som viktige og verdifulle samspills – og læringssituasjoner.

Vi legger også vekt på å le sammen, undre oss over livets alle underfundigheter og vekke nysgjerrighet i denne sammensatte og ikke alltid så enkle og oversiktlige verden vi lever i.