Velkommen til Klubben

Klubben er en avdeling med 16 barn i alderen 3-4 år. På morgningen og ettermiddagen er også 8 av førskolebarna sammen med oss. Personalet består av en pedagogisk leder, to barne- og ungdomsarbeidere og to pedagogiske medarbeidere.

Vårt mål er at vi skal se hvert enkelt barn ut fra deres forutsetninger og gi barna gode opplevelser i hverdagen.

På klubben er vi opptatt av å daglig jobbe med sosial kompetanse, dette gjør vi gjennom lek og læring. Gjennom de ulike temaene vi jobber med tar vi barns medvirkning på alvor. Vi tar utgangspunkt i barna sine interesseområder og er oppmerksom på hva barna undrer seg over - og ikke minst undrer oss sammen med barna.  

Et godt foreldresamarbeid er også viktig for at barna skal ha en verdifull hverdag her i barnehagen. Barn som kjenner på at voksne samarbeider har de beste forutsetninger for å få fine hverdager i barnehagen.