Velkommen til Klubben

Klubben

Klubben er en avdeling med 16 barn i alderen 3-4 år. Om morgenen og på ettermiddagen er også 7 av førskolebarna sammen med oss. Personalet består av en barnehagelærer, en barne-og-ungdomsarbeider og to pedagogiske medarbeidere.

Vi har fast dags- og ukerytme som består av turer, forming, samlingsstunder, gymaktiviteter og god tid til frilek hver dag. Det legges stor vekt på å bruke naturen i og rundt barnehagen, og barna er mye ute i all slags vær. Vi har fast turdag en dag i uken. Vi følger naturens skiftninger gjennom årstidene, og har ulike tema knyttet opp mot dette. Hver måned har vi fokus på et eventyr som vi leser og dramatiserer for og med barna. Sang, musikk, rim og regler har også stor plass hos oss.

Vi ønsker at Klubben skal være et trygt og godt sted å være for både barn og voksne, og prøver å skape et så hjemmekoselig miljø som mulig. Alle barn skal bli sett og bli møtt av voksne som er omsorgsfulle, tydelige og som legger stor vekt på humor og glede i hverdagen. Dette skaper trygge og selvstendige barn. Det viktigste vi holder på med er utvikling av sosial kompetanse; å kunne omgås andre på en god måte; kunne vise empati, hjelpe andre, inkludere alle i lek, klare å løse konflikter på en god måte, inngå kompromisser, tørre å ta initiativ og føle humor og glede.

For barn er lek den viktigste måten de bearbeider sine opplevelser på. I leken utforsker, forstår og takler de tilværelsen, og leken har stor betydning for både språklig, motorisk, emosjonell og sosial utvikling. Derfor skal barna få tid og ro til å leke med hverandre i frilek hver dag, og vi voksne skal legge til rette for og være tilstede i god lek.