Velkommen til Kråka

Kråkeredet 

Kråkeredet er en avdeling med 12 barn i alderen 1-3 år med 4 heltidsstillinger. Avdelingen vår ligger i det lille huset ved siden av hovedhuset.

På Kråka er vi opptatt av å gi alle barna et stimulerende læringsmiljø med mye omsorg og trygghet. Kråka skal være et trygt og hyggelig sted å være for både små og store. På Kråka er vi opptatt av lek, barn leker fordi det er morsomt og det gir mye glede. Dette er barnas viktigste læringsarena, de utvikler fantasi, språk, sosiale ferdigheter og empati. Lek har en sentral rolle i bearbeidelse av opplevelser. For oss er det veldig viktig at de voksne er tilstede for å støtte og tilrettelegge for barns lek.

Vi tolker barnas signaler og gir de anerkjennelse, og på denne måten får de medvirkning i sin egen hverdag.

Vi har faste rutiner hver dag som skaper trygghet og forutsigbarhet for barna, som lek inne og ute, samlingsstund, måltider og soving. For oss er hverdagen en verdifull samspill- og læringssituasjon hvor barna får økt mestringsfølelse, som igjen gir økt selvfølelse og selvbildet.