Stiftelsen Nedre Bleiker Barnehus

Stiftelsen Nedre Bleiker Barnehus

Kort historikk: 

1965 Bleiker Husmorlag ble stiftet for å etablere en barnepark, et hus på 40m2.

Huset ble brukt som park for opptil 40 barn frem til kl. 14.00, deretter 6-års klubb om ettermiddagen. 

1970 Park huset ble bygd om til barnehage på 100m2. Samtidig ble nytt park hus på 40m2 bygd et annet sted på tomten.

80barn på 5 og 6 år fikk et pedagogisk korttidstilbudJ samtidig gikk det 40 barn i Parken.

Vi var den første private korttidsbarnehagen i Norge som ble godkjent og fikk statstilskudd. 

1977 Bleiker Husmorlag ble gjort om til Stiftelsen Nedre Bleiker Barnehus / SNBB.

SNBB skulle være en ideell stiftelse med selvsupplerende styre. 

1990 Ble barnehagen og barneparken bygd på og utvidet. Barnehagen var nå 350m2 og Parken 55m2. Barnehagen skulle også fungere som grendehus, og nå var det plass til:

*27 barn 1-6år i heldagsavdeling

*40 barn 5-6år i korttidsavdeling

*45 barn 2-4år i parken 

2002 Barnehagen ble utvidet med ca. 60m2 for å få en fullverdig småbarnsavdeling med egen garderobe og bad/stellerom. 

2005 Parken ble nedlagt på grunn av manglende etterspørsel. 

2007 Parken ble revet/bygd om, for å utvide med enda en småbarnsavdeling. 

2010 Vi fikk satt opp en Grillhytte med plass til 16 barn, for å kunne starte med en friluftgruppe. SNBBH sponset en ekstra 50% pedagogstilling. Samtidig stod nærmiljøanlegg ferdig rett utenfor barnehagen med 2 stk. Sandvolleyballbaner, 2stk 5`og 7`r fotballbaner. 

Vedtektene til SNBB sier at Stiftelsens formål er å eie barnehagehuset samt stimulere sosiale og fysiske aktiviteter for barn og voksne i Bleiker området.

Det er nå nesten bare pensjonister blant de opprinnelige stifterne, og en gang i året arrangeres det en «ut o det blå tur» hvor SNBB betaler for bussen. 

Per i dag er Nedre Bleiker Barnehus en 5 avdelings barnehagen med samlet 76 barn.

 

August 2014