Makspris august 2022

Ny makspris fra august 2022

 

Makspris

 

Foreldre skal ikke betalte mer enn maksprisen for en barnehageplass.

 

Maksprisen er fastsatt til kroner 3 050 per måned fra 1. august 2022. I tillegg kommer kost- og turpenger.

Makspris januar - juni 2022 er fastsatt til kroner 3315. I tillegg kommer kost- og turpenger

 

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen.

 

 

 

Ny makspris blir innført på fakturaen som går ut ca 20. juli (gjeldende for august 2022).