Brukerundersøkelsen 2018

Barnehagen deltar hvert år på UDIR sin brukerundersøkelse. Her kan du se resultatene for 2018 poeng fra lavest 1 til høyest 5;

Tilfredshet 4,6

 

Barns utvikling 4,8

 

Barns trivsel 4,8

 

Relasjoner mellom Barn-voksen 4,7

 

Tilvenning til skolestart 4,5

 

Ute- og innemiljø 4,3

 

Informasjon 4,4

 

Medvirkning 4,3

 

Henting og levering 4,3