Brukerundersøkelse 2019

Resultat fra UDIR sin brukerundersøkelse 2019

Tilfredshet                                   4,6

Ute- og inne miljø                        4,3

Relasjon mellom barn og voksne   4,7

Barnets trivsel                             4,7

Informasjon                                4,3

Barnets utvikling                         4,7

Medvirkning                                4,1

Henting og levering                     4,5

Tilvnning og skolestart                4,7